Blog

MÜCBİR SEBEP HALİ DOLAYISIYLA ERTELENEN BEYAN BİLDİRİM VE ÖDEME SÜRELERİ

Koronavirüs nedeniyle beyan, bildirim ve ödeme süreleri ertelenen beyanname ve bildirimleri topluca aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

Beyan / Bildrim Dönemi Beyan / Bildrim Adı Beyan / Bildirim Yasal Süresi Yasal Ödeme Tarihi Ertelenen Beyan / Bildirim Süresi Ertelenen Ödeme Tarihi Ertelemeye Ait Yasal Düzenleme
M a r t                                 2020 2019 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 31.03.2020 31.03.2020 30.04.2020 30.04.2020 126 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri
2020 /Şubat KDV Beyannamesi 26.03.2020 26.03.2020 24.04.2020 24.04.2020
2020 Şubat Ba/Bs Bildirimleri 31.03.2020 30.04.2020
Şubat / 2020 Damga vergisi beyanı ve ödemesi 26.03.2020   Ertelenmedi  
Gelir Vergisi Mükellefleri 2019/Aralık Defter Beratı Yükleme Süresi 31.03.2020 30.04.2020
N i s a n                                             2020 2020/Mart KDV Beyannamesi 27.04.2020 27.04.2020 27.07.2020 27.10.2020 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
2020/Mart Muhtasar Beyanname 27.04.2020 27.04.2020 27.07.2020 27.10.2020
2020/Mart Ba/Bs Bildirimleri 30.04.2020   27.07.2020
Mart /2020 Damga vergisi beyanı ve ödemesi 27.04.2020   Ertelenmedi  
2020/Ocak Defter Beratı Yükleme Süresi 30.04.2020   27.07.2020
2019/Aralık Kurumlar Vergisi Mükellefleri Defter Beratı Yükleme Süresi 30.04.2020   27.07.2020
Kurumlar Vergisi Beyannamesi 30.04.2020 30.04.2020 Ertelenmedi Ertelenmedi
M a y ı s                             2020 2020/Nisan KDV Beyannamesi 27.05.2020 27.05.2020 27.07.2020 27.11.2020 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
2020/Nisan Muhtasar Beyanname 27.05.2020 27.05.2020 27.07.2020 27.11.2020
2020/Nisan Ba/Bs Bildirimleri 1.06.2020   27.07.2020
Nisan /2020 Damga vergisi beyanı ve ödemesi 27.05.2020   Ertelenmedi  
2020/Şubat Defter Beratı Yükleme Süresi 1.06.2020   27.07.2020  
2020 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksidi 1.06.2020   Ertelenmedi  
H a z i r a n      2020 2020/Mayıs KDV Beyannamesi 26.06.2020 26.06.2020 27.07.2020 28.12.2020 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
2020/Mayıs Muhtasar Beyanname 26.06.2020 26.06.2020 27.07.2020 28.12.2020
Mayıs /2020 Damga vergisi beyanı ve ödemesi 26.06.2020   Ertelenmedi  
2020/Mayıs Ba/Bs Bildirimleri 30.06.2020   27.07.2020
2020/Mart Defter Beratı Yükleme Süresi 30.06.2020   27.07.2020
*Yukarıda Yerlan Beyannameler dışındaki ;  ÖTV-Veraset İntikal-Şans Oyunları-MTV-İlan Reklam-Eğlence-ÇTV-Haberlşeme-ÖİV Beyannamalerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Ertelenmedi.                                                                                                 
*Ocak – Haziran / 2020 dönemine ilişkin Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi 31.07.2020 tarihine kadar verilecek ve aynı süre içerisinde ödenecektir.
I- 126 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzayan mükellef grupları aşağıdaki gibidir:
  Tüm Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri
II- 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzayan mükellef grupları aşağıdaki gibidir:
  1)   Ticari, zirai ve serbest mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükellefler,
  2)   Kurumlar vergisi mükelleflerinden korona virüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; Alışveriş Merkezleri Dahil Perakende, Sağlık Hizmetleri, Mobilya İmalatı, Demir Çelik Ve Metal Sanayii, Madencilik Ve Taş Ocakçılığı, Bina İnşaat Hizmetleri, Endüstriyel Mutfak İmalatı, Otomotiv İmalatı Ve Ticareti İle Otomotiv Sanayii İçin Parça Ve Aksesuar İmalatı, Araç Kiralama, Depolama Faaliyetleri Dahil Lojistik Ve Ulaşım, Sinema Ve Tiyatro Gibi Sanatsal Hizmetler, Matbaacılık Dahil Kitap, Gazete, Dergi Ve Benzeri Basılı Ürünlerin Yayımcılık Faaliyetleri, Tur Operatörleri Ve Seyahat Acenteleri Dahil Konaklama Faaliyetleri, Lokanta, Kıraathane Dahil Yiyecek Ve İçecek Hizmetleri, Tekstil Ve Konfeksiyon İmalatı Ve Ticareti, Halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri, sektörlerinde faaliyette bulunan mükellefler.
  3)  Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler, (yüzme havuzu, hamam, kaplıca, spor, oyun ve düğün salonu, berber ve kuaför gibi işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyet gösteren mükellefler)
  4)  65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile 24.3.2020 tarih itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve  Sorumluluk  Sözleşmesi”  uyarınca  beyanname/bildirimleri   bu   meslek  mensuplarınca verilenlerin 22/3/2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil)  arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edildi.
     Bu kapsamda mücbir sebep dönemine ilişkin verilemeyen beyanname/bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son gününün, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna kadar uzatıldı.
     65 yaş ve üstünde olunması nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması, vergi dairelerince yapılacak tespitlere istinaden resen gerçekleştirilecek olup bu kapsamdaki süre uzatımına ilişkin herhangi bir başvuruda bulunmamaya gerek bulunmamaktadır.
III- Mücbir sebep dolayısıyla olmasa da 2872 sayılı Kanunun ek 11’inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetkiye dayanılarak Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin aylık beyan dönemleri 2020 yılında altı aylık, takip eden yıllar için üç aylık olarak yeniden belirlendi. Ocak- Haziran/2020 dönemine ilişkin Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi 31.07.2020 günü Cuma gününe kadar verilecek ve aynı süre içerisinde ödenecektir.